Hulp bij inloggen

Om in te kun­nen loggen op deze web­site moet je eerst een account aanmaken.

Account aan­maken
1. Ga naar de pag­ina om te reg­istr­eren
2. Vul je gegevens in, kies een login­naam en wacht­wo­ord
3. Vul de unieke code in uit de omslag van je boek
4. Je ont­vangt een beves­tig­ing van je reg­is­tratie op het opgegeven e-​mailadres
5. Je kunt nu inloggen in de online omgev­ing met de door jou opgegeven login gegevens.

Ik heb geen code
De code die je nodig hebt om te reg­is­teren vind je terug in de omslag direct in het begin van het boek SVH Keuke­nas­sis­tent. Heb je geen boek of werk­ende code? Dan kan je die bestellen.

Mijn code werkt niet
De codes zijn slechts een­ma­lig te gebruiken. Is je code al een keer gebruikt maar weet je de login gegevens niet meer? Vraag dan je wacht­wo­ord op. Heb je niet eerder een account aange­maakt en het boek nieuw gekocht? Neem dan con­tact met ons op. Heb je het boek van iemand overgenomen of tweede­hands gekocht? Dan is het prob­leem dat de code al gebruikt is. Losse codes wor­den niet verstrekt.

Ik kan niet meer inloggen
Na reg­is­tratie van jouw account kun je hier 24 maan­den gebruik van maken. Als deze 24 maan­den zijn ver­streken kan je niet meer inloggen.

SVH logo footer 01