Boek bestellen

Om toe­gang te kri­j­gen tot de dig­i­tale leeromgev­ing heb je een code nodig die je aan de bin­nenkant van het boek terug kan vin­den in de omslag. Deze code is na acti­vatie 24 maan­den geldig en een­ma­lig te gebruiken bij het aan­maken van een nieuw account.

Heb je geen boek of code? Dan kan je die bestellen via de SVH web­shop. Klik op onder­staande afbeeld­ing om direct naar het juiste artikel te gaan.

Meer weten over het leer­mid­del of exa­men SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent? Kijk dan op http://​www​.basenkas​.nl voor een uit­ge­breide toelicht­ing en onder­s­te­unende materialen.

SVH Keukenassistent KAS boek

Keuke­nas­sis­tent

87,00

BESTEL NU

BAS online licentie

Dig­i­tale code Keukenassistent

20,00

BESTEL NU

SVH logo footer 01